Hvad skal du overveje inden du køber kunst online?

Du sidder derhjemme, kigger på den kedelige hvide væg, og beslutter dig for, at den skal udsmykkes med et stykke kunst. Du vil gerne have noget unikt, så du går på nettet og søger efter originale malerier.

Det er blevet populært at handle online i nærmest alle brancher, men lige præcis ved kunst, kan det være svært at afgøre om maleriet ligner det du ser online, i virkeligheden. Derfor afholder mange sig fra at købe malerier online, og søger i stedet mod fysiske gallerier og messer, for at kigge på kunst.

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber kunst online?

Det er vigtigt at være opmærksom på en række forhold, når du kigger efter kunst online. Nedenfor er nogle tips til, hvordan du undgår at blive skuffet efter at have købt kunst online.

Hvem står bag?

For at du kan føle dig sikker, ved at handle kunst online, er det en god ide at kigge på hjemmesiden og se hvor tydeligt det fremgår, hvem der står bag siden. På den måde kan du skabe dig et indtryk af hvem du handler med, og om siden er til at stole på. Kig her efter billeder på personerne bag og afhold dig fra sider med manglende information på teamet bag onlinegalleriet.

Kvalitets billeder

For at undgå at blive skuffet når du får maleriet du har købt online, op på din væg, er det vigtigt inden køb at have set maleriet på et billede med høj kvalitet. Højkvalitetsbilleder giver det mest retvisende billede af maleriet, så du ikke bliver skuffet. Kig efter høj oplysning, og farver i billedet som ligner dem du kender fra den virkelige verden.

Se værket på din væg

Kig efter om onlinegalleriet har en funktion hvor du kan se maleriet på forhånd. Det giver et bedre indtryk af, om det ville passe på din væg.

Hvem er kunstnerne?

Vær opmærksom på hvordan kunstnerne på onlinegalleriet fremvises. Er der en side til hver enkelt kunstner, ligesom her hos Galeo? Er de repræsenteret godt, med både billeder og fortællinger om hvem de er?

Kan du låne/returnere?

Kig efter om du har mulighed for at returnere maleriet, hvis det ikke passer ind i indretningen som du havde ønsket. Nogle onlinegallerier tilbyder en låneperiode, som giver dig mulighed for at teste maleriet af i dit eget hjem, og derfra beslutte om du vil købe det, eller ej.